Sun World BaDen Mountain cung cấp 2 tuyến cáp treo phục vụ thuận tiện cho nhu cầu tham quan của du khách.

  • Tuyến cáp treo Vân Sơn: đưa du khách chinh phục đỉnh núi Bà Đen – Nóc nhà Nam Bộ
  • Tuyến cáp treo Chùa Hang: mang du khách đi bái vọng quần thể văn hóa tâm linh lâu đời chùa Bà, chùa Hang…

THÔNG TIN DỰ ÁN
Đơn vị thiết kế: Doppelmayr 
Tổng giá trị đầu tư giai đoạn 1: hơn 2.000 tỷ đồng
Địa điểm: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Hoàn thành giai đoạn 1: 2020

0961693663